TransparencyLegislationV2.aspx
Transparantiewetgeving
Loading...

Conform de Wet van 2 mei 2007 en het Koninklijk Besluit van 14 februari 2008 betreffende de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in genoteerde vennootschappen wordt volgende informatie ter beschikking gesteld:

Basisgegevens

​Totaal kapitaal: ​22.200.000 euro
​Totaal aantal stemrechtverlenende effecten: ​17.700.000 aandelen
​Totaal aantal stemrechten (de noemer):​17.700.000 

Bijkomende gegevens

Totaal aantal in stemrechtverlenende effecten converteerbare obligaties - nihil
Totaal aantal al dan niet in effecten belichaamde rechten om in te schrijven op nog niet uitgegeven stemrechtverlenende effecten - nihil
Totaal aantal stemrechten dat bij uitoefening van die inschrijvingsrechten kan worden verkregen - nihil
Totaal aantal aandelen zonder stemrecht - nihil

Statutaire drempels

Er zijn geen statutaire drempels.

Contactpersoon

Kennisgevingen moeten zowel aan Picanol NV als aan de FSMA overgemaakt worden. Kennisgevingsplichtige personen kunnen hun kennisgevingen aan de vennootschap via elektronische weg indienen ter attentie van:

Karen D'Hondt
Compliance Officer
Steverlyncklaan 15
BE-8900 Ieper         

Tel +32 (0)57 22 20 35
E-mail: kdhn@picanol.be

Loading...
Loading...
Loading...