Let's-Make-it-Together.aspx
Let's Make it Together
Loading...
Nieuwe technologische ontwikkelingen veranderen de wereld in hoog tempo. Miljarden mensen die met elkaar in verbinding staan via mobiele apparaten met ongekende rekenkracht, opslagcapaciteit en toegang tot data zorgen voor onbeperkte mogelijkheden. En doorbraken inzake kunstmatige intelligentie, robotica, het internet-of-things, zelfrijdende voertuigen, 3D-printen, nanotechnologie, biotechnologie, … zullen dit nog versterken. De vierde industriële revolutie, waarbij machines, processen en applicaties onderling met elkaar verbonden zijn en slim kunnen worden aangestuurd, zal de manier waarop we produceren, consumeren en met elkaar omgaan de komende jaren fundamenteel veranderen.

De Picanol Group is vandaag actief in een continu veranderende wereld met een toenemende mate van complexiteit, wat zorgt voor heel wat uitdagingen. Naast automatisering, productontwikkeling, innovatie en kwaliteit van zowel product en service  zullen wendbaarheid, teamwerk en vooral slim inspelen op nieuwe technologische uitdagingen dé sleutels zijn om in de toekomst succesvol te zijn en te blijven. We geloven rotsvast in een verdere groei van onze maakindustrie en willen volop inzetten op de toekomst en duurzame groei van de Picanol Group, met onze medewerkers als drijvende kracht.

Met Let’s Make it Together willen we van de Picanol Group tegen 2020+ een bedrijf maken:
• waar dynamische en betrokken teams werken;
• waar het aangenaam werken is;
• waar productie van topkwaliteit bereikt wordt.

Daarom gaan we de komende jaren inzetten op 3 prioriteiten die ons moeten helpen op weg naar het (maak)bedrijf van én voor de toekomst. 

Met deze 3 pijlers hebben we in Ieper de volgende ambities:

1. PRODUCTIETECHNOLOGIEËN VAN WERELDKLASSE
We investeren verder in een toekomstgericht machinepark en in performante logistieke processen. Tegelijk willen we ook een uitnodigende werkomgeving creëren.

2. DIGITAAL BEDRIJF
We zetten in op de digitalisering van onze productie en processen door data te capteren, beschikbaar te stellen en op een efficiënte manier te benutten. Het ondersteunen van onze bedrijfsprocessen staat hierbij centraal, op basis van goede hardware- en softwareplatformen.

3. BEDRIJF MET FOCUS OP DE MENS
We streven naar een organisatie waarbij betrokken medewerkers ruimte krijgen voor creativiteit en initiatief. Onze medewerkers worden hierbij actief ondersteund en krijgen permanente vorming om hun talenten verder te ontwikkelen en toegevoegde waarde te kunnen leveren.

Met Let’s Make it Together willen we een versnelling hoger schakelen en ons samen met alle medewerkers voorbereiden op de toekomst! Want alleen als we samen flexibel in kunnen spelen op een steeds veranderende omgeving en uitdagingen nóg beter analyseren en slimmer aanpakken, kunnen we onze huidige voorsprong verder uitbouwen.

We zijn ervan overtuigd dat we over alle troeven beschikken om deze uitdagingen aan te gaan, zodat we samen aan de toekomst van de Picanol Group kunnen bouwen.

Let’s Make it Together!
 
 
 
Voor meer informatie, neem contact op via corporatecommunication@picanol.be

Loading...
Loading...
Loading...