InnovationV2.aspx
Innovatie
Loading...

​Al meer dan 80 jaar speelt de Picanol Group wereldwijd een pioniersrol in de ontwikkeling en productie van hoogtechnologische weefmachines. Zo introduceerde de Picanol Group in 1971 de eerste elektronisch gestuurde weefmachine ter wereld. Bovendien is het de eerste weefmachinebouwer ter wereld die het ISO 9001-certificaat behaald heeft. Op basis van zijn innovatiebeleid slaagt de Picanol Group erin om de markt keer op keer te verrassen met nieuwe hoogtechnologische weefmachines en hierdoor zijn plaats aan de wereldtop te verstevigen. De doorgedreven R&D-inspanningen zijn daarbij niet enkel gericht op de ontwikkeling en productie van de meest geavanceerde weefmachines en aanverwante producten en diensten, maar ook op het realiseren van het meest rendabele weefproces ter wereld. Op die manier kan de Picanol Group zijn klanten innovatieve oplossingen aanbieden voor het verhogen van hun productiviteit en doeltreffendheid van het weefproces. Aangezien zijn technologische kennis en knowhow ook in aanverwante of andere industrietakken toepasbaar is, bevestigt de Picanol Group zijn strategie om de verkoop van deze technologie aan derde partijen uit te bouwen. Deze diversificatie bouwt verder op de bestaande competenties van de groep, namelijk de kennis van en toegang tot de textielmarkten, en ontwikkelings- en productieknowhow

Milieu, Gezondheid en Veiligheid

De zorg voor het milieu vormt een wezenlijk deel van het ondernemingsbeleid. De Picanol Group houdt in zijn bedrijfsprocessen systematisch rekening met het milieu en tracht de impact van zijn activiteiten op het milieu te beperken door voortdurend en nauwlettend aandacht te besteden aan onder meer energieverbruik en afvalbeheer. Ook veiligheid en gezondheid van de medewerkers krijgen veel aandacht bij de Picanol Group, net zoals bescherming op de werkvloer, ergonomie en preventie. In samenwerking met het Comité voor Preventie, Bescherming en Welzijn op het Werk worden jaarlijks talrijke veiligheidspunten behandeld en opgelost. Eén belangrijke pijler is de vrijwillige medewerking van vele medewerkers zoals nijverheids- en EHBO-helpers, de interne brandweerploeg en de veiligheidsmonitoren die ervoor zorgen dat jaarlijks de nodige opleiding wordt gegeven per afdeling.

Kwaliteit & World Class Manufacturing

Kwaliteit is een zaak van alle dochterondernemingen en medewerkers wereldwijd. De groep beschikt over een team van interne ISO 9001-auditoren, die een cruciale schakel vormen in het kwaliteitsproces. Zo worden jaarlijks meerdere interne audits uitgevoerd om het kwaliteitssysteem voortdurend bij te sturen. Daarnaast focust de Picanol Group wereldwijd op World Class Manufacturing (WCM). Dit staat voor het continu wegwerken van verliezen met betrokkenheid van alle medewerkers, om op die manier een wereldklassebedrijf te worden. De Picanol Group is reeds sinds 1998 onderweg om dit doel te bereiken. Zo werkt de Picanol Group rond de thema's kostenontplooiing, continu verbeteren, zelfbeheer, planmatig onderhoud, totale kwaliteit, opleiding & training en veiligheid, gezondheid & milieu. Jaarlijks vinden verschillende managementaudits plaats waarbij het management in de verschillende afdelingen de implementatie van WCM opvolgt. De Picanol Group werkt ook met een suggestiesysteem, waar medewerkers voorstellen kunnen doen voor een werkgerelateerde verbetering. Binnen de Picanol Group zijn de laatste jaren verdere stappen gezet in de implementatie van zelfsturende teams.​

Loading...
Loading...
Loading...